Nadchodzące wydarzenia

There are no upcoming events at this time.

slide2
slide3
slide1

FUNDACJA

 1. Fundacja realizować będzie swoje cele poprzez:
 • tworzenie muzeów, skansenów i ścieżek edukacyjnych,
 • promocję architektury drewnianej,
 • organizację imprez o charakterze kulturalnym, turystycznym lub rekreacyjnym związanym z tematyką architektury drewnianej,
 • organizację spotkań, konferencji, szkoleń mających na celu promocję architektury drewnianej oraz zwiększenie wiedzy na ten temat,
 • prowadzenie badań związanych z architekturą drewnianą,
 • wspieranie działalności Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej.

www.zabytkowe-wiatraki.pl

 

 1. Statusowymi zadaniami fundacji są następujące działania:
 • pozyskiwanie od sponsorów środków finansowych na renowację i ochronę istniejących obiektów drewnianych,
 • inspirowanie środowisk lokalnych do działań mających na celu promocję i ochronę obiektów drewnianych,
 • przedstawianie właściwym organom administracji publicznej i terytorialnej, wniosków związanych z istniejącymi obiektami drewnianymi,
 • składanie projektów do programów pozwalających na pozyskanie środków finansowych na realizację celów Fundacji,
 • współpraca z mediami w celu propagowania celów Fundacji,
 • współpraca z innymi fundacjami i stowarzyszeniami, których cele zbliżone są do celów Fundacji,
 • występowanie z innymi fundacjami i stowarzyszeniami, których cele zbliżone są do celów Fundacji.

Projekt Wielkopolskie Wiatraki

Fundacja Ratujmy Zabytki Drewniane

ul. Dekana 8 64-100 Leszno

29 1610 1045 2008 0090 7572 0001

SGB Bank S.A. oddział w Lesznie

Jarosław Jankowski

tel. 601 56 70 32, mail: jardi1@wp.pl