Fundacja

Nasza fundacja, nasze cele…

Zajmujemy się architekturą drewnianą, szczególnie zabytkowymi młynami i wiatrakami na terenie całego kraju.  Popularyzujemy również historię naszego regionu. Posłuchaj, zobacz, dotknij, zapamiętaj, że jesteś Wielkopolaninem – tak nazwaliśmy nasz projekt, który poświęcony został w całości Powstaniu Wielkopolskiemu. Przygotowany przez nas projekt skierowany był głownie do dzieci i młodzieży, mieszkającej na terenie województwa wielkopolskiego.

Remontujemy

Odbudowujemy i remontujemy zabytkowe młyny i wiatraki, dzięki środkom ministerialnym.

Szkolimy

Przy współpracy z najlepszymi prowadzimy profesjonalne szkolenia z zakresu konserwacji architektury drewnianej.

Edukujemy

Posłuchaj, zobacz, dotknij, zapamiętaj, że jesteś Wielkopolaninem – tak nazwaliśmy nasz projekt, który poświęcony został w całości powstaniu wielkopolskiemu.

Tworzymy

Zajmujemy się tworzeniem muzeów, skansenów i ścieżek edukacyjnych, dzięki środkom pozyskanym na te cele.

Promujemy

Zajmujemy się również promocją oraz popularyzacją architektury drewnianej poprzez organizację koncertów i imprez.

Organizujemy

Organizujemy spotkania, konferencje, szkolenia mające na celu promocję architektury drewnianej.

PRZEŚLIJ WPARCIE DLA FUNDACJI

Cele & Działania

Fundacja realizować będzie swoje cele poprzez:

 • tworzenie muzeów, skansenów i ścieżek edukacyjnych,
 • promocję architektury drewnianej,
 • organizację imprez o charakterze kulturalnym, turystycznym lub rekreacyjnym związanym z tematyką architektury drewnianej,
 • organizację spotkań, konferencji, szkoleń mających na celu promocję architektury drewnianej oraz zwiększenie wiedzy na ten temat,
 • prowadzenie badań związanych z architekturą drewnianą,
 • wspieranie działalności Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej.
 • Fundacja Ratujmy Zabytki Drewniane
  ul. Dekana 8, 64-100 Leszno
  29 1610 1045 2008 0090 7572 0001
  SGB Bank S.A. oddział w Lesznie
  Jarosław Jankowski
  tel.+ 48 601 567 032
  e-mail: jardi1@wp.pl

Statusowymi zadaniami fundacji są następujące działania:

 • pozyskiwanie od sponsorów środków finansowych na renowację i ochronę istniejących obiektów drewnianych,
 • inspirowanie środowisk lokalnych do działań mających na celu promocję i ochronę obiektów drewnianych,
 • przedstawianie właściwym organom administracji publicznej i terytorialnej, wniosków związanych z istniejącymi obiektami drewnianymi,
 • składanie projektów do programów pozwalających na pozyskanie środków finansowych na realizację celów Fundacji,
 • współpraca z mediami w celu propagowania celów Fundacji,
 • współpraca z innymi fundacjami i stowarzyszeniami, których cele zbliżone są do celów Fundacji,
 • występowanie z innymi fundacjami i stowarzyszeniami, których cele zbliżone są do celów Fundacji.

  Dziękujemy
  za Wasze wsparcie!

Posłuchaj, zobacz, dotknij, zapamiętaj, że jesteś Wielkopolaninem

Zadanie zrealizowaliśmy przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Posłuchaj, zobacz, dotknij, zapamiętaj, że jesteś Wielkopolaninem – tak nazwaliśmy nasz projekt, który poświęcony został w całości powstaniu wielkopolskiemu. Przygotowany przez nas projekt skierowany był głownie do dzieci i młodzieży, mieszkającej na terenie województwa wielkopolskiego. Głównym celem niniejszego przedsięwzięcia była popularyzacja wiedzy na temat powstania wielkopolskiego wśród młodych mieszkańców wielkopolski. Zrealizowany przez nas projekt zakładał zorganizowanie 10 wyjątkowych spotkań, w 10 szkołach na terenie województwa wielkopolskiego przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury – sal gimnastycznych oraz auli. Każde zorganizowane przez nas spotkanie odbywało się w starannie przygotowanej scenografii nawiązującej do działań powstańczych, a przy użyciu odpowiednich rekwizytów podczas samego spotkania w sposób nowatorski i przystępny przedstawiliśmy historię powstania wielkopolskiego.  Każde spotkanie poprzedziło wyświetlenie specjalnie przygotowanej prezentacji multimedialnej, a samo spotkanie było prowadzone przez grupę rekonstrukcyjną. Podczas każdego spotkania, uczestnicy otrzymali ulotki o Powstaniu Wielkopolskim oraz  rozety powstańcze. Każdy z uczestników spotkania miał możliwość obcowania z „żywą historią”, a rozumiemy przez to możliwość obejrzenia, a co najważniejsze dotknięcia munduru, broni i zamienienia kilku słów z powstańcem. Projekt udało się zrealizować przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

GALERIA ZDJĘĆ Z BITWY POD WIATRAKAMI