Nadchodzące wydarzenia

W najbliższym czasie nie są zaplanowane żadne wydarzenia.

 1. Fundacja realizować będzie swoje cele poprzez:
 • tworzenie muzeów, skansenów i ścieżek edukacyjnych,
 • promocję architektury drewnianej,
 • organizację imprez o charakterze kulturalnym, turystycznym lub rekreacyjnym związanym z tematyką architektury drewnianej,
 • organizację spotkań, konferencji, szkoleń mających na celu promocję architektury drewnianej oraz zwiększenie wiedzy na ten temat,
 • prowadzenie badań związanych z architekturą drewnianą,
 • wspieranie działalności Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej.

 

 1. Statusowymi zadaniami fundacji są następujące działania:
 • pozyskiwanie od sponsorów środków finansowych na renowację i ochronę istniejących obiektów drewnianych,
 • inspirowanie środowisk lokalnych do działań mających na celu promocję i ochronę obiektów drewnianych,
 • przedstawianie właściwym organom administracji publicznej i terytorialnej, wniosków związanych z istniejącymi obiektami drewnianymi,
 • składanie projektów do programów pozwalających na pozyskanie środków finansowych na realizację celów Fundacji,
 • współpraca z mediami w celu propagowania celów Fundacji,
 • współpraca z innymi fundacjami i stowarzyszeniami, których cele zbliżone są do celów Fundacji,
 • występowanie z innymi fundacjami i stowarzyszeniami, których cele zbliżone są do celów Fundacji.

Fundacja Ratujmy Zabytki Drewniane

ul. Dekana 8 64-100 Leszno

29 1610 1045 2008 0090 7572 0001

SGB Bank S.A. oddział w Lesznie

Jarosław Jankowski

tel.+ 48 601 567 032

mail: jardi1@wp.pl

Osoby odpowiedzialne za działalność fundacji

Jarosław Jankowski; należy do bardzo małego grona specjalistów, jako praktyk z zakresu budowy dawnych, zabytkowych wiatraków, czy młynów wodnych. Od wieli lat ratujący zabytkowe wiatraki i młyny wodne, prelegent konferencji konserwatorskich. Doskonały praktyk i znawca dawnego młynarstwa wietrznego, autor wielu opracowań książkowych, kilkudziesięciu artykułów prasowych, szlaków i map. Wydawca i autor „Wielkopolskiego Szlaku Wiatracznego”, największego szlaku wiatracznego w europie. Założyciel kilku muzeów w tym Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej, jedynego miejsca w Polsce, gdzie zachowała się oryginalna, zabytkowa armada trzech wiatraków z XVIII wieku. Założyciel i prezes zarządu fundacji „Ratujmy Zabytki Drewniane”. Za swoją działalność Pan Jarosław był wielokrotnie nagradzany i odznaczany: „Wielkopolanin Roku – 2006”, „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, „Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego”, czy „Zasłużony Złotym Medalem dla Historii Szwecji przez Królewski Pułk Szwedzkich Dragonów”.

mgr Marek Jankowski;  absolwent Zakładu Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Międzykulturowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu. Specjalista z zakresu Turystyki Kulturowej oraz Ochrony Dóbr Kultury. Od wielu lat zajmuje się zabytkowymi wiatrakami na terenie Wielkopolski, oraz bierze czynny udział w pracach konserwatorsko – restauratorskich przy obiektach zabytkowych na ternie kraju. Słuchacz praz prelegent konferencji poświęconych dawnemu młynarstwu. Dodatkowo autor kilku publikacji książkowych, za co kilkukrotnie otrzymał stypendium Rektora prof. dr hab. Bronisława Marciniaka dla najlepszych studentów UAM, w tym stypendium I stopnia. Warto również dodać, iż w minionym roku 2017 Pan Marek otrzymał Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka w Dziedzinie Kultury.

Fundacja corocznie organizuje widowisko historyczne „Bitwę pod wiatrakami” z dnia 11.01.1919 roku

przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Posłuchaj, dotknij, zapamiętaj, że jesteś Wielkopolaninem.

Posłuchaj, zobacz, dotknij, zapamiętaj, że jesteś Wielkopolaninem – tak nazwaliśmy nasz projekt, który poświęcony został w całości powstaniu wielkopolskiemu. Przygotowany przez nas projekt skierowany był głownie do dzieci i młodzieży, mieszkającej na terenie województwa wielkopolskiego. Głównym celem niniejszego przedsięwzięcia była popularyzacja wiedzy na temat powstania wielkopolskiego wśród młodych mieszkańców wielkopolski. Zrealizowany przez nas projekt zakładał zorganizowanie 10 wyjątkowych spotkań, w 10 szkołach na terenie województwa wielkopolskiego przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury – sal gimnastycznych oraz auli. Każde zorganizowane przez nas spotkanie odbywało się w starannie przygotowanej scenografii nawiązującej do działań powstańczych, a przy użyciu odpowiednich rekwizytów podczas samego spotkania w sposób nowatorski i przystępny przedstawiliśmy historię powstania wielkopolskiego.  Każde spotkanie poprzedziło wyświetlenie specjalnie przygotowanej prezentacji multimedialnej, a samo spotkanie było prowadzone przez grupę rekonstrukcyjną. Podczas każdego spotkania, uczestnicy otrzymali ulotki o Powstaniu Wielkopolskim oraz  rozety powstańcze. Każdy z uczestników spotkania miał możliwość obcowania z „żywą historią”, a rozumiemy przez to możliwość obejrzenia, a co najważniejsze dotknięcia munduru, broni i zamienienia kilku słów z powstańcem. Projekt udało się zrealizować przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Wielkopolskiego.